Friday, May 26, 2017

मराठी शाळा - ३ रं वर्ष

शार्लट, अमेरिका -  मी शिकवते त्या मराठी शाळेचं हे ३ रं वर्ष. इथे वाढलेल्या मुलांना शिकवताना खूप प्रयोग करावे लागतात. मुख्य म्हणजे वाचनाच्या बाबतीत. पुस्तकातली वाक्य या मुलांसाठी मोठी असतात, शब्द कठीण असतात.   कितीतरी कल्पना कालबाह्य किंवा न ऐकलेल्या असतात. त्यामुळे हे एक आवाहनच आहे. पण मुलांचा उत्साह वाढता आहे ही समाधानाची बाब. तर याच कार्यक्रमाची छोटीशी झलक.